معرفی نهاد رهبری

نهادی است که با نظررهبر معظم جمهوری اسلامی ایران حضرت سید علی خامنه ای (مدظله العالی) با اهدافی از قبیل ایجاد دانشگاه

های متعبد و در محوریت بیان ارزش‌های اسلامی و ژرف نمودن در معلومات دینی-اعتقادی دانشجویان و

همچنین بر مبنای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی (اسفند ۱۳۷۲) مبتنی بر تشکیل سازمان جدیدی به

منظور اجرای خواسته‌های رهبر بر اساس مقاصد و وظایف تعیین شده ایجاد گردید.

این نهاد اهدافی را برای خود مد نظر قرار داده‌است که از جمله آن می‌توان مختصراً به موارد ذیل اشاره نمود:

  • گسترش و تعمیق معلومات و علایق اسلامی دانشگاهیان و بیان ارزش‌های اسلامی

  • تشکیل و توسعه محیطی معنوی-اسلامی در دانشگاه

  • برخورد با تبلیغات عقیدتی و اندیشه‌های غیر اسلامی